Menu główne

link do Biuletynu Informacji Publicznej

Licznik odwiedzin

258338

(od grudnia 2013)

Aktualności


RODO

2019-03-26

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO informujemy iż powstała dodatkowa podstrona "Przetwarzanie danych osobowych" gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy.

Przetwarzanie danych osobowych w OPS


Praca - asystent rodziny

2019-07-16

Szczegóły w załączniku lub pod adresem http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?6aed1c47c44beddaa17fdc15c4f55681

Dołączone pliki:


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]

2019-07-16

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

czytaj całośćczytaj całość...


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu

2019-07-09

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Tomyślu prezentuje materiały dotyczące profilaktyki zażywania środków zastępczych - dopalaczy.

Dołączone pliki:


UWAGA!

2019-07-01

UWAGA!
(dotyczy rodzin z więcej niż 1 dzieckiem)


Składając wniosek o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2019-2021 na pierwsze dziecko należy jednocześnie wnioskować o świadczenie wychowawcze na kolejne dzieci, na które organ przyznał świadczenie do września 2019 r. na podstawie poprzednio złożonego wniosku.


Wsparcie psychologa

2019-06-27

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opalenica w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Opalenicy ul. Wyzwolenia 27, (I piętro) można skorzystać:


ze wsparcia PSYCHOLOGA w następujących terminach:

• 28 CZERWIEC 2019 r. w godzinach od 16.15 – 18.15

• 19 LIPIEC 2019 r. w godzinach od 16.15 – 18.15

• 26 LIPIEC 2019 r. w godzinach od 16.15 – 18.15

W CELU UMÓWIENIA NA WIZYTĘ
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT
TEL. 61 44 77 280
W GODZINACH OD 7.15 DO 15.15
LUB W POKOJU NR 5


Informacja o wyniku zaproszenia do składania oferty

2019-06-12

Szczegóły w załączniku.

Dołączone pliki:


Dzieci ze świetlic na Rajdzie Wiosennym „Studenci Dzieciom”

2019-05-27

Dzieci ze świetlic Środowiskowych w Opalenicy, Jastrzębnikach, Rudnikach i Wojnowicach wzięły udział w XXXI Rajdzie Wiosennym „Studenci Dzieciom”.
Organizatorzy Rajdu: Wydziałowe Centrum Wolontariatu VOLONTARIO WSE UAM, Dom Dziecka „Rodziny Maryi” w Szamotułach, Świetlica Socjoterapeutyczna „Betlejemka”,przygotowali ciekawą trasę rekreacyjną. Do pokonania jej na mecie stawiło się trzynaście grup po dziesięć osób. Zadaniem każdej z nich było odszukanie na mapie punktu, dotarcie do niego ,wykonanie zadanie i pójście dalej zgodnie z mapą. Podczas zadań dzieci układały puzzle , improwizowały scenki z życia studenckiego , pisały list do Pani Dziekan , rysowały basztę Halszki , odgadywały rebusy .
Na mecie należało zaprezentować scenkę pod tytułem „U rektora”, oraz biret wykonany przez każdą z grup.
Po zakończeniu rajdu dzieci mogły jeszcze skorzystać z atrakcji przygotowanych przez organizatorów, tj. dmuchane miasteczko , wozy strażackie , wóz rikszy , malowanie twarzy i ciepły posiłek.
Pełne wrażeń, satysfakcji i z fajnymi prezentami powróciły do domów.


Walentyna Śniegurska

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


  Konkurs ofert organizacji turnusu wczasowego z programem profilaktycznym

  2019-05-24

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy
  zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez powierzenie organizacji turnusu wczasowego z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień od środków odurzających dla 45 dzieci ze świetlic środowiskowych z Gminy Opalenica

  czytaj całośćczytaj całość...

  Dołączone pliki:


  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

  2019-05-23

  Świadczenie wychowawcze przysługuje matce lub ojcu jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, opiekunowi prawnemu dziecka albo dyrektorowi domu pomocy społecznej do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

  Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.
  Dziecko – oznacza to dziecko własne, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej;
  Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka albo dyrektora domu pomocy społecznej.
  Wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze a w przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej – organie właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

  Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.

  Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w ust. 1.

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019-2021, są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 r.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na w/w okres, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

  W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać i składać począwszy od 1 sierpnia 2019 r. w:
  Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy
  Sekcja Świadczeń Rodzinnych – pokój nr 1
  ul. Wyzwolenia 27
  64-330 Opalenica

  W okresie od 01.08.2019 r. do 31.10.2019 r. obsługa klienta w Sekcji Świadczeń Rodzinnych (pokój nr 1 i 3)
  oraz przyjmowanie wniosków na świadczenie wychowawcze
  , świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Dobry Start” od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

  Poniedziałek 7:15 – 12:00
  Wtorek 9:15 – 17:15
  Środa 9:15 – 17:15
  Czwartek 7:15 – 12:00
  Piątek 7:15 – 12:00


  Ponadto informujemy, że w/w wnioski wraz z załącznikami można również składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego począwszy od 1 lipca 2019 r.


  Olimpiada seniorów

  2019-05-16

  Majowa środa rozpoczęła się bardzo aktywnie i radośnie dla seniorów. „Ring” na terenie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku wrzał od śpiewu i zabawy, bowiem około 200 seniorów z terenu gminy Opalenica, Grodziska Wielkopolskiego, Pniew, Buku i Storkov spotkało się tam, aby sprawdzić swoje umiejętności fizyczne, pośpiewać i pogawędzić. To Biesiado-Olimpiada dla osób niepełnosprawnych i seniorów zgromadziła ich tam, tak licznie.

  czytaj całośćczytaj całość...

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


   Prace malarskie opalenickich seniorów w Pniewach

   2019-04-30

   Mieszkańcy Pniew i okolic mogą również podziwiać przepiękne dzieła uczestniczek zajęć plastycznych z Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Opalenicy. Wystawa zatytułowana „Magia lasu i wody” jest dostępna dla zwiedzających od 24 kwietnia 2019r. w pniewskiej Galerii „Piotr i Paweł”. Kolejnym miejscem, w którym zostaną wyeksponowane prace opalenickich malarek to Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy. Organizatorzy serdecznie zapraszają do obejrzenia wystawy do 24 maja 2019r.


   http://wirtualnepniewy.pl/wiadomoci/wystawa-magia-lasu-i-wody/

   Iwona Tadyszak


   Wielkanocne śniadanie seniorów

   2019-04-19

   Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijan, obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Niesie radość i nadzieję. Z tym świętem wiąże się wiele różnych zwyczajów. Niektóre z nich przetrwały do naszych czasów, inne uległy zapomnieniu.
   Dla seniorów z Domu Dziennego Pobytu przygotowaliśmy śniadanie – najważniejszy i starannie pielęgnowany zwyczaj tychże świąt.

   czytaj całośćczytaj całość...

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


    Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

    2019-03-26

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

    czytaj całośćczytaj całość...

    Dołączone pliki:


    Wystawa prac opalenickich seniorów w Buku

    2019-03-21

    W marcu 2019r. w Sali Miejskiej w Buku prezentowane są dzieła, których motywem przewodnim jest przyroda. Eksponowane są tam bowiem zjawiskowe prace malarskie uczestniczek zajęć z Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Opalenicy. Podczas wystawy zatytułowanej „Magia lasu i wody” malownicze krajobrazy przeniesione przez artystów na papier mogą w pełni radować oczy mieszkańców bukowskiej gminy.

    Iwona Tadyszak

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     Na swoje pasję „Nigdy nie jest za późno”

     2019-03-12

     Grupa teatralna „Nigdy nie jest za późno” działająca w ramach warsztatów teatralnych w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Opalenicy przy Ośrodku Pomocy społecznej w Opalenicy, od pięciu lat dumnie prezentuje swoje widowiska. Ich bogaty repertuar zarówno bawi, jak i wzrusza. Aktorzy są zawsze profesjonalnie przygotowani, co sprawia że zmieniło się ich spojrzenie na siebie. Zaczęli postrzegać siebie jako osoby wartościowe, twórcze, ważne, mające coś ciekawego do zaproponowania. Nasi lokalni artyści aktywnie biorą udział w tworzeniu kultury. Występują bowiem nie tylko na terenie naszej gminy ale też poza nią na różnego rodzaju spotkaniach okolicznościowych, przeglądach grup teatralnych. Na przestrzeni pięciu lat gościli na deskach teatralnych między innymi w: Grodzisku wlkp., Buku, Pniewach, Konarzewie, Swarzędzu, Zbąszyniu, Bukowcu, Zalasewie, Solinie.
     Seniorzy z grupy „Nigdy nie jest za późno” swój piąty jubileusz działalności obchodziły skromnie, ciesząc się swoim towarzystwem. Poprzez ich barwne i zjawiskowe kreacje aktorskie z całą pewnością przyczyniają się do wniesienia radości i nadziei do naszej codzienności.

     Iwona Tadyszak

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


      Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - dr Adamem Bodnarem.

      2019-03-07

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu informuje, że w dniu 14 marca 2019 r. w godz. 17.00-19.00 w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Nowym Tomyślu odbędzie się otwarte spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - dr Adamem Bodnarem.

      Dołączone pliki:


      SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIU

      2019-02-26

      Przycisk alarmowy jest rozwiązaniem bazującym na IOT (Internecie rzeczy), który umożliwia seniorom, osobom niepełnosprawnym, samotnym (lub innym osobom o szczególnych potrzebach) łatwą komunikację z rodziną, sąsiadami, opiekunami społecznymi itp., w celu wezwania służb publicznych.
      Wystarczy tylko nacisnąć przycisk w celu zgłoszenia ewentualnego zagrożenia.

      Więcej informacji w załączniku

      Dołączone pliki:


      Szampańska zabawa seniorów

      2019-02-22

      Karnawał to czas balów i zabaw, który trwa do Środy Popielcowej. Niegdyś czas ten pełen był zwyczajów - barwnych korowodów, zabaw przebierańców, biesiad ze staropolskimi potrawami. Porównując dawny karnawał i obecny znajdujemy jeden wspólny mianownik – szampańska zabawa.
      W takiej właśnie atmosferze bawiło się 80 seniorów z Gminy Opalenica na corocznym Balu Seniora. Imprezę rozpoczęli Burmistrz Opalenicy pan Tomasz Szulc wraz z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy Panią Dorotą Szuwalską - Kasprzak. Uczestnicy na zabawę przybyli ze znakomitymi nastrojami i w przepięknych karnawałowych strojach. Zabawa była przednia, o czym świadczył nieustannie zapełniony parkiet. Każdy uczestnik przy wejściu na salę ustrojony został w koniczynkę, która jak się okazało, stanowiła głos w wyborze Króla i Królowej Balu. Ową koniczynkę należało w czasie balu przypiąć jednej osobie. Para, która uzbierała ich najwięcej została ukoronowana i obdarowana zaszczytnym tytułem. W tym roku Królową Balu została pani Krystyna Szarawaga, natomiast Królem pan Bronisław Bręk. Poza tańcem i swawolą nie zabrakło też suto zastawionych stołów. Pyszne specjały przygotowali: Pani Maria Kandulska z Wojnowic oraz Państwo Irena i Jacek Kaźmierczak z Urbanowa Za oprawę muzyczną odpowiedzialny był Krzysiek Borowiak, który od kilku lat towarzyszy naszym seniorom podczas różnego rodzaju spotkań towarzyskich.
      Organizatorem balu, który odbył się dnia 20 lutego 2019r. w sali wiejskiej w Wojnowicach był Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy wraz z Rejonowym Oddziałem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opalenicy.

      czytaj całośćczytaj całość...

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...
       Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

       przejdź do góry...

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy. ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica, tel. (61)44-77-280

       Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji